Harfa kulkowa

Harfa kulkowa

 

 

Harfa kulkowa jest instrumentem analitycznym do ustalania granicy  płynności za pomocą 10 stalowych kulek o różnej średnicy i wadze, które są symultanicznie opuszczane do mieszaniny w celu za nużenia lub też nie, determinowanego gęstością mieszaniny.  Po ilości za nużonych kulek, determinowanych odrębną  średnicą i ciężarem, można odczytać  wartości granicy płynności dla danej zawiesiny.
 

Eff τF - urządzenie  klasyfikujące (urządzenie harfy  kulkowej), zgodnie z normą DIN 4126.

10 kulek szklanych wzgl. stalowych o różnej średnicy zanurzanych jest równocześnie w zawiesinie. Przy danej gęstości zawiesiny do każdej z tych kulek przyporządkowanych jest inna krytyczna skuteczna granica płynności, przy której pozostawałaby ona w zawiesinie w stanie zawieszenie.

Kule, których krytyczne eff τF jest mniejsze niż eff τF zawiesiny, pływają w zawiesinie, natomiast te, których krytyczne eff τF jest większe zanurzają się w dół.

Kule oznaczone są numerami porządkowymi od 1 do 10 w kolejności ich rosnących krytycznych skutecznych granic płynności. Skuteczna granica płynności zawiesiny leży więc pomiędzy krytycznym eff τF kuli z najwyższym numerem, która jeszcze pływa, a eff τF kuli z najmniejszym numerem, która zanurzona jest w zawiesinie.

Krytyczne skuteczne granice płynności wszystkich kul podane są w tabeli dla gęstości wynoszącej pomiędzy 1,02 and 1,70 g/cm³,  w odniesieniu do dołączonych tabel.

 

 

Harfa kulkowa 9000.00.8450200
Standardowy zestaw kulek 9000.00.8450300
Zestaw kulek "S" 9000.00.8451800
Zapasowy zestaw kulek E56 9000.00.8451900
Pojemnik analityczny 9000.00.8450500
Talerz 9000.00.8451700
Stojak 9000.00.8450400